Babette Blom communicatieadvies en coaching | M 06-33770678 | mail@babetteblom.nl

conflicten als wegwijzer

Mensen anders, milder laten kijken naar weerstand, conflict en afstand, dat is mijn missie.

Daar waar mensen samenwerken en samenleven, komen situaties voor waarin het minder goed gaat.

Conflicten, stagnatie, verminderde betrokkenheid, zie ik als wegwijzers die aangeven waar iets belangrijks geraakt wordt en waar ontwikkeling mogelijk is. Zo ernaar kijkend kunnen ze de motor zijn voor wezenlijke verandering en kan het potentieel gaan stromen.

Als coach, trainer en bemiddelaar, ondersteun ik MT’s, leidinggevenden, projectleiders en medewerkers bij het voorkomen en oplossen van (werk)gerelateerde conflicten en stagnerende processen en ondersteun ik bij het verbeteren van de communicatie. 

Het mooie is, dat je dat eenzijdig kan doen, dat je daar de ander niet voor nodig hebt. Door zelf anders te kijken, kan je een beweging creeren en ruimte laten ontstaan. 

Ik werk graag met mensen die zelf sturing willen geven aan hun leven en werk, ongeacht de omstandigheden en betrokkenen. Mensen die werken in ambitieuze organisaties, werken aan complexe vraagstukken in een dynamische omgeving, in een speelveld met veel belangen en meningen. 

Drie fasen ’Preventief, tijdens het conflict of gedoe, en erna’, waarin ik jou kan ondersteunen in het laten stromen van de energie in de samenwerking.